Wat is Gods uiteindelijke doel dan met mijn leven?

Gods uiteindelijke doel met jouw leven is dat Hij erdoor verheerlijkt wordt. Jij bent door Hem geschapen om Hem te dienen. Daarin ligt ook jouw grootste vreugde en bevrediging. Elk ander doel dat jij nastreeft is zonde.

Wat is zonde?

Het woord zonde betekent dan ook ‘het doel missen’. Het is de leugen van satan vanaf het begin van de mensheid, de mens een ander doel voor ogen te houden dan het dienen van God. Satan laat het voorkomen alsof je beter uit bent wanneer je naar hem luistert dan naar God. De mens die daarin trapt, zondigt, mist het doel. Gehoorzaamheid is niet populair. Toch is de enige manier om aan Gods doel met jouw leven te beantwoorden dat je doet wat Hij zegt. Zijn geboden zijn ten leven. Luisteren naar de duivel voert tot zonde en zonde voert tot de dood. Omdat de mens aan de leugen van satan de voorkeur heeft gegeven boven het gebod van God is de mens een zondaar geworden, een misser van het doel. God wilde met de mens omgang hebben in het paradijs, maar dat was doordat de mens naar satan had geluisterd niet meer mogelijk.

Bekering, de eerste daad van gehoorzaamheid

Het is mogelijk weer te gaan beantwoorden aan Gods doel met je leven door je te bekeren tot God. Bekering is een daad van gehoorzaamheid. God roept daartoe op: ‘God beveelt nu aan de mensen, dat zij zich overal moeten bekeren’ -> Handelingen 17 vers 30. Wie aan dit bevel gehoor geeft kan nu ook verder naar God gaan luisteren. Door de bekering krijg je nieuw leven en de Heilige Geest komt in je wonen. Daardoor ben je sinds je bekering in staat God te dienen, terwijl je dat voor je bekering niet was. Je kunt God gaan eren en Hem blij maken door te gaan leven in geloofsgehoorzaamheid aan Hem.