Waarom zijn er zoveel nepchristenen?

Waaraan herken je nepchristenen? Bedoel je daarmee soms mensen die op zondag braaf in de kerk of bijeenkomst zitten en op de andere dagen van de week proberen een ander een poot uit te draaien? Of heb je het over mensen die zondags braaf zijn en door de week ook braaf zijn, maar waar je eigenlijk niets merkt van het feit dat ze christen zijn? Om te zien of iemand een nepchristen is moet je eerst weten wat een echte christen is. Pas als je weet wat echt is kun je ook zien wat nep is.

Wat is echt en wat is nep

Een voorbeeldje: Als iemand een opleiding krijgt om vals geld op te sporen, krijgt hij een grondige opleiding in het kennen van echt geld. Wie precies weet hoe een echt bankbiljet eruit ziet en hoe het voelt, pikt de valse biljetten er zo tussenuit. Van de valse biljetten zijn er legio variaties in omloop, van het echte biljet is er maar één model. Daarom moet je eerst weten wat een echte christen is om te ontdekken wat een nepchristen is. Want het is waar dat er heel wat nepchristenen of naamchristenen (dat is hetzelfde als nepchristen, iemand is alleen in naam christen en niet echt) zijn.

Uiterlijke schijn, maar geen geloof

In de Bijbel, in 2 Timotheüs 3 vers 5 worden deze mensen als volgt omschreven: ‘Ogenschijnlijk bezitten zij godsvrucht, maar de kracht daarvan verloochenen zij.’ Precies, zulke mensen doen zich fraai voor. Dat geeft het woord ‘ogenschijnlijk’ aan. Voor het oog van de mensen lijkt het erop, dat ze in hun leven rekening houden met God. Maar innerlijk hebben ze geen relatie met God en leven ze niet uit de kracht van het geloof. Dat zulke mensen er zijn, is een kenmerk van de laatste dagen, dat zijn de dagen die vlak aan wederkomst van Jezus Christus vooraf gaan. Het hoofdstuk waaruit ik zojuist iets aanhaalde begint daar ook mee: ‘Maar weet dit, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen zijn; want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedigen, lasteraars, de ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, onverzoenlijk, kwaadsprekend, onbeheerst, ruw, zonder liefde tot het goede, verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers van genot dan liefhebbers van God’ -> 2 Timotheüs 3 vers 1-4. Dat er dus veel nep- of naamchristenen zijn is een teken aan de wand dat Christus spoedig terugkomt.