In de jaren van de Hippies dachten ze ook dat dat van Satan was

Wie heeft je dat verteld? Als de Hippie-beweging niet van satan was, van wie was die dan wel? Dat zou ik graag van je horen.

Ontstaan van de Hippie-beweging

Ik wil je wel vertellen wat ik ervan weet. De Hippie-beweging kwam voort uit de manifestaties die rond 1960 voor het eerst in New York werden georganiseerd. Die manifestaties kregen de naam ‘happenings’. Deze ‘happenings’ werden op touw gezet door toneelschrijvers en kunstenaars. Ze vonden navolging over de hele wereld, ook in Amsterdam (waar de Provo’s ontstonden, uit wie de Kabouters voortkwamen). Het waren vrije politieke demonstraties waaraan vooral jongeren deelnamen die de maatschappij waarin ze verkeerden niet meer zagen zitten. De Provo’s behoorden tot het sterk politiek getinte deel van deze jeugdbeweging. Maar daarnaast ontwikkelden zich allerlei niet-politieke stromingen zoals de religieuze groepen (o.a. de Krisjna-beweging en occulte groepen zoals de Satanskerk) en de Hippie-beweging die in San Francisco ontstond.

De geestelijke machten achter de Hippie-beweging

Van de Hippie-beweging waren de kunstenaars de profetische leiders, die diepe, raadselachtige geheimen van een niet waar te nemen geestelijke wereld moesten ontsluieren en vertalen. Deze leiders leerden de Hippies zich over te geven aan vrije liefde, nudisme, drugs, commune-leven, nieuwe vormen van kunst (beschilderde kleren en lichamen), nieuwe vormen van muziek, alternatieve haardracht en kleding, bepaalde modewoorden en oosterse mystiek, zoals bijv. het Zen-Boeddhisme. Mensen die zich bij de Hippie-beweging hebben aangesloten staan een vrij en blij genot van het leven voor waarin iedereen precies dat doet waar hij op een bepaald ogenblik zin in heeft.

Hippie-beweging en evolutietheorie

Als ik de Hippie-beweging een beetje begrijp zijn de uitingen ervan het logische gevolg van wat jongeren hebben geleerd over het ontstaan van de mens. Zij hebben van de evolutietheorie geleerd dat zij veredelde dieren zijn, met driften en instinkten. Zij hebben geleerd dat er niet zoiets kán bestaan als absolute waarden of absolute waarheid. Ze hebben geleerd dat ‘liefde’ een schijnbegrip is dat geheel tot seks te herleiden is, omdat dingen als persoonlijkheid en geestelijke relaties niet werkelijk bestaan.

Spel van de duivel met de jeugd als inzet

Als ik de Hippie-beweging een beetje begrijp is de jeugd het slachtoffer van een subtiel spel van de duivel. En is de situatie van de jeugd vandaag, ongeveer 40 jaar na het ontstaan van de Hippie-beweging anders? Deze situatie heeft zich alleen nog maar scherper afgetekend. De god van deze eeuw, de satan, heeft de gedachten van deze ongelovige jeugd ‘verblind, opdat de lichtglans van het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, hen niet zou bestralen’ -> 2 Korinthiërs 4 vers 4. Maar de God die gezegd heeft: Uit de duisternis zal licht schijnen, wil nog steeds in jouw hart schijnen dat er licht komt in je donkere bestaan doordat je de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus zult leren kennen. 2 Korinthiërs 4 vers 6 -> ‘Want de God die gezegd heeft: ‘Uit duisternis zal licht schijnen’, Die heeft geschenen in onze harten tot de lichtglans van de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus.’