Hoezo “Get saved by Jezus Christ”; waar moet ik van gered worden?

Om het maar even straight te zeggen: van je zonden, van de hel, van de macht van de satan. Dat liegt er niet om. Je kunt het er wel niet mee eens zijn, maar dat maakt het feit niet anders.

Je bent in de macht van satan

Jij bent in de macht van de satan. Je doet wat hij je zegt. Misschien luister je naar stemmen in je hoofd. Stemmen die je bepaalde opdrachten geven. Misschien vind jij dat je helemaal niet naar iemand luistert en dat jij zelf wel bepaalt wat je wel en wat je niet doet. Zolang jij niet naar God luistert, luister je automatisch naar de satan. Dat doe je niet altijd bewust. De Bijbel zegt dat je óf een slaaf bent van de zonde óf een slaaf van de gerechtigheid. Romeinen 6 vers 16 -> ‘Weet u niet dat, voor wie u zich als slaven stelt om te gehoorzamen, u slaven bent van hem die u gehoorzaamt, óf van de zonde tot de dood, óf van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid?’ Door wie je overmeersterd bent, diens slaaf ben je geworden. 2 Petrus 2 vers 19 -> ‘want door wie men overmeesterd is, diens slaaf is men geworden.’

Na de dood is het niet over en uit

Door wat er bij de zondeval is gebeurd, is de mens overmeesterd geworden door de satan en zo in zijn macht gekomen. Door de zonde is de mens aan de dood onderworpen geworden. Het loon van de zonde is de dood. Romeinen 6 vers 23 -> ‘Want het loon van de zonde is de dood.’ De begrafenissen die altijd maar doorgaan zijn er het onomstotelijk bewijs van. Met de dood is echter nog niet alles afgelopen. In Hebreeën 9 vers 27 staat: ‘Het is de mensen beschikt éénmaal te sterven en daarna het oordeel.’ Dat is de hel, de plaats van de eeuwige pijn. Wie daarvan niet gered wil worden, denkt niet goed na.

Redding is alleen mogelijk door Jezus Christus

De enige die jou kan redden is Jezus Christus. Hij wilde de straf over de zonden op Zich nemen om jou de mogelijkheid te geven aan de macht van de zonde te ontkomen. Hij heeft de satan verslagen om jou de mogelijkheid te geven uit zijn macht te ontkomen en daarmee het eeuwig verblijf in de hel te ontgaan. Wat jij moet doen is erkennen dat jij jezelf niet kunt redden uit de ellende waarin je je nu bevindt en dat je je aan Jezus Christus toevertrouwt. We willen je daarbij graag helpen.