God heeft je niet gezegd dat je zieltjes moet winnen!

Het zou best wel eens kunnen zijn dat God dat wel heeft gezegd. Alleen niet op de manier zoals jij dat zegt. Dat komt nogal negatief over en zou ook kunnen betekenen dat ik mensen overhaal achter mijn persoon aan te gaan. Maar ‘zieltjes winnen’ voor Hem is een opdracht die alle christenen hebben.

Volgelingen van de Here Jezus

De Here Jezus heeft gezegd tegen zijn volgelingen: ‘Gaat dan heen, maakt alle volken tot discipelen, hen dopend tot de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en hen lerend te bewaren alles wat Ik u heb geboden’ -> Matthe├╝s 28 vers 19. Als ik jou zeg dat je je moet bekeren tot God en geloven in de Here Jezus, is dat opdat jij een discipel, dat is een volgeling van de Here Jezus wordt. Je ziel is dan gewonnen voor de Here Jezus. Denk erom dat als je dat niet doet de duivel je ziel in zijn greep houdt! Hij wil jouw ziel meeslepen in de hel! Jouw ziel staat op het spel. De Here Jezus Zelf roept jou op achter Hem aan te komen met de woorden: ‘Als iemand Mij wil navolgen, laat hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven zal verliezen ter wille van Mij en het evangelie zal het behouden. Want wat baat het een mens de hele wereld te winnen en zijn ziel te verliezen?’ -> Markus 8 vers 34-37.

Het leven is kort

Stel je voor: je wint bij de loterij de hele wereld. Jij uit je dak. Je reist waarheen je wilt, je geniet wat je wilt, je doet wat je wilt. Het kan niet op. Maar eens komt een eind aan dat leven, mijn vriend. Je mag heel oud worden en in staat zijn tot op hoge leeftijd alles te doen wat je hart je ingeeft, er komt een eind aan je altijd maar korte leven. En dan? De nimmer eindigende eeuwigheid. Ik neem aan dat iedereen voor heel wat minder zijn ziel op het spel zet. Alle plezier, alle najagen van genot, mogelijk lukt het je allemaal, maar wat is het tijdelijk genot vergeleken met het eeuwig verlies van je ziel?

Denk na en maak de juiste keus

Luister daarom naar de woorden van de Here Jezus en wordt een volgeling van Hem. Hij zegt: ‘Wie zijn leven liefheeft, verliest het; en wie zijn leven haat in deze wereld, zal het bewaren tot het eeuwige leven. Als iemand Mij dient, laat hij mij volgen; en waar Ik ben, zal ook mijn dienaar zijn. Als iemand Mij dient, de Vader zal hem eren’ -> Johannes 12 vers 25, 26. Is dat geen prachtige belofte? Wie hier niet voor kiest doet zijn eigen ziel geweld aan.