Drugs/Blowen

Ga nou eens eerlijk bij jezelf na: waarom wil jij eigenlijk drugs gebruiken?

Het eerste contact met drugs

Ik kan me voorstellen dat je het een keertje doet om te weten wat het is. Pure nieuwsgierigheid dus. Het lijkt mij dat in de meeste gevallen hierdoor het eerste contact tussen jongeren en drugs ontstaat. En zo ben je de weg ingeslagen waarop je een echte gebruiker kunt worden. Een andere aanleiding om eens een keertje drugs te gebruiken is dat het hoort bij de sfeer van de soos of discotheek waar je bent. Jongeren onder elkaar, lekker gezellig, beetje blowen verhoogt de sfeer. Langzaam maar zeker worden de bezwaren minder en voor je het goed in de gaten hebt, trek je aan je eerste sticky. De weg om een echte gebruiker te worden is ingeslagen. Andere aanleidingen om drugs te gaan gebruiken kunnen zijn: stoer doen, verveling, onwetendheid, het ontvluchten van de werkelijkheid.

Drie soorten gebruikers

Je kunt zeggen dat er drie soorten gebruikers zijn. Er zijn jongeren die uit nieuwsgierigheid een keertje blowen, maar het daarna voor gezien houden. Een tweede groep gebruikt af en toe wat, het zijn de gelegenheidsgebruikers. De geregelde gebruikers zijn personen die één of meerdere keren per week drugs gebruikt en bij wie vaak al een zekere mate van geestelijke afhankelijkheid aanwezig is. Om bij de tweede of derde groep te behoren is er ooit een moment geweest dat iemand zijn eerste sticky rookte. Omdat je vóór je eerste gebruik nooit weet of je bij groep één hoort en zeker ook niet of je in groep twee zult blijven hangen als je daartoe gaat behoren is mijn advies: zorg dat je nooit bij groep één terecht komt.

Getuigenis van een heroïneverslaafde

Het mogelijke resultaat als je je toch aan die eerste keer waagt, wil ik je laten zien in de ‘Psalm van een verslaafde’ die een politieman vond in een telefooncel. De vrouw die deze ‘Psalm’ schreef, heeft ook ooit een keer voor de eerste keer drugs gebruikt. Na haar ‘Psalm’ zegt zij over die eerste keer nog iets.

Koning Heroïne is mijn herder
Ik heb hem steeds nodig
Hij maakt dat ik neerlig in de goot.
Hij leidt mij langs troebele wateren
Hij vernielt mijn ziel
Hij leidt mij langs paden der verdorvenheid,
om des spuits wille
Ja, ik zal wandelen door het dal van armoede
en alle kwaad vrezen,
Want gij Heroïne zijt met mij!
Uw naald en uw capsule trachten mij te vertroosten
Zij ontdeden de tafel van levensmiddelen
in aanwezigheid van mijn familie
Gij berooft mij van mijn verstand
Mijn beker van droevenis loopt over
Zeker, Heroïneverslaving zal mij vervolgen
Al de dagen van mijn leven
En ik zal voor eeuwig wonen in het huis der verdoemden!

Werkelijk, dit is mijn Psalm. Ik ben een jonge vrouw van 20 j. en ben de laatste anderhalf jaar door een nachtmerrie van verslaving gegaan. Ik wil stoppen met dope, ik probeer het maar ik kan het niet. Gevangenis noch ziekenhuis hielpen mij ervan af. De dokter vertelde mijn familie dat het beter en inderdaad vriendelijker zou zijn geweest wanneer de persoon die mij met drugs liet kennismaken een pistool had genomen en mij van het leven had beroofd. Had ze het maar gedaan!! O, God, ik zou zo graag willen dat ze het had gedaan!’

Welke Herder kies jij?

De ‘Psalm’ en de toevoeging spreken voor zich. Aan wat deze jonge vrouw schrijft hoef ik niets toe te voegen; verder commentaar is overbodig. Denk er maar eens over na. Wat ik nog wel wil doen is Psalm 23 uit de Bijbel aan je doorgeven, waaraan de ‘Psalm van een verslaafde’ is ontleend. Ook om dáár eens over na te denken. Als je hebt nagedacht over beide Psalmen moet je keus voor de juiste Herder niet moeilijk zijn.

Psalm 23: Een psalm van David.

De HERE is mijn herder, mij ontbreekt niets;
Hij doet mij nederliggen in grazige weiden;
Hij voert mij aan rustige wateren;
Hij verkwikt mijn ziel;
Hij leidt mij in de rechte sporen
om zijns naam wil.
Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis,
ik vrees geen kwaad,
want Gij zijt bij mij;
uw stok en uw staf, die vertroosten mij,
Gij richt voor mij een dis aan
voor de ogen van wie mij benauwen;
Gij zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.
Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen
al de dagen van mijn leven;
ik zal in het huis des HEREN verblijven
tot in lengte van dagen.