Alcohol

Alcohol is, samen met tabak, de meest gebruikte drug. Meer dan 600.000 mensen drinken dagelijks 8 tot 12 glazen alcohol; 300.000 daarvan drinken 12 glazen of meer. Net als bij drugs begint alcoholgebruik heel eenvoudig. Op een feestje wordt iets geschonken en de jongere doet een keer mee. Je wilt nu eenmaal voor vol worden aangezien door je vrienden. Als je veel drinkt wordt het nog erg gezellig ook. Natuurlijke remmingen worden weggenomen. Een ex-alcoholist zegt: ‘Ik wilde niet buiten de boot vallen. Ik ervoer al snel bij mijn eerste pilsje dat alcohol een bepaalde ontspannende werking heeft. Ik voelde mij daardoor in gezelschap wat gemakkelijker. Van nature was ik best verlegen.’

Alcoholgebruik is niet onschuldig

Deze op het oog onschuldige start van alcoholgebruik heeft gevoerd tot volledige alcoholverslaving, waardoor gezondheid en gezin werden geruïneerd. Naar mate het promillage alcohol in iemands bloed hoger wordt, worden ook de volgende effecten steeds duidelijker: remmingen verdwijnen, zelfoverschatting treedt op; het geheugen wordt minder, de reactiesnelheid loopt terug; normaal spreken is er niet meer bij; ook bewusteloosheid en zelfs acuut levensgevaar behoren tot de mogelijkheden. Omdat alcohol vrijwel direct op de hersenen inwerkt, is bij overmatig gebruik de kans op schade aan de hersenen aanzienlijk. Al met al geen informatie over alcohol waar je echt vrolijk over wordt en dat is nou juist wel de bedoeling van alcohol.

Een wijs man aan het woord over alcohol

Maar de vrolijkheid die alcohol in eerste instantie oproept is nepvrolijkheid. Heel herkenbaar heeft een wijze man het zo verwoordt:

‘Bij wie is ach? Bij wie is wee? Bij wie is twist? Bij wie geklaag? Bij wie zijn wonden zonder reden? Bij wie troebele ogen?

Bij hen die laat opzitten bij de wijn, die komen om de gemengde drank te proeven.

Zie niet naar de wijn, wanneer hij roodachtig fonkelt, wanneer hij in de beker parelt; vlot glijdt hij naar binnen, ten slotte bijt hij als een slang en spuwt gif als een adder.

Dan zien uw ogen vreemde dingen en uw hart spreekt wartaal; je bent als een, die in het hart van de zee ligt, als een, die op het uiteinde van een ra ligt.

Men heeft mij geslagen, ik voelde geen pijn, mij gebeukt, ik merkte niets; wanneer zal ik wakker worden? Dan zoek ik hem weer op.’

Dit stukje komt uit de Bijbel, uit het bijbelboek Spreuken, hoofdstuk 23 vers 29-35. Je ziet wel weer hoe actueel de Bijbel is. Op heel veel andere plaatsen wordt er in de Bijbel gewaarschuwd voor het gebruik van wijn en sterke drank.

Alcohol kan nuttig zijn

Toch geeft de Bijbel geen verbod tot het gebruik ervan. Je kunt namelijk ook een goed gebruik maken van alcohol. Een voorbeeld daarvan lees je in de eerste brief die Paulus aan zijn jonge vriend Timotheüs heeft geschreven. Hij zegt in hoofdstuk 5 vers 23 van die brief: ‘Drink niet langer alleen water, maar gebruik een beetje wijn om je maag en je veelvuldige zwakheden.’ Hier vind je een belangrijke aanwijzing voor alcoholgebruik: het gebruik ligt in de reden. Timotheüs heeft lichamelijke problemen. Paulus weet daar wel een middeltje voor: gewoon af en toe wat wijn drinken. Let wel: Paulus adviseert Timotheüs niet om eens lekker door te zakken, zodat hij zijn lichamelijke ellende eventjes vergeet. Nee, hij zegt gewoon dat Timotheüs een beetje wijn mag gebruiken vanwege het nuttige effect dat dat op zijn gezondheid heeft.

De Bijbel brengt dingen in balans

Haal ik nu met deze benadering de gevarendriehoek weg die ik in het begin van dit stukje bij alcoholgebruik plaatste? Absoluut niet! Het is en blijft levensbedreigend, niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen (denk aan de vele ongelukken die het gevolg zijn van alcoholgebruik), wanneer je je voor de lol op het alcoholpad begeeft. Wat ik wil doen is de evenwichtige benadering van de Bijbel aan je doorgeven. Nu weet ik natuurlijk niet hoe jij tegenover de Bijbel staat. Voor mij is het kraakhelder dat de Bijbel het Woord van God is. God spreekt in de Bijbel tot mij en ieder mens. Wat Hij zegt is altijd bedoeld om de mens gelukkig te maken. Je bent pas wijs als je naar Hem gaat luisteren.

Zoek je hulp?

Mocht je problemen hebben met alcohol en vanuit een christelijke zienswijze geholpen willen worden met het zoeken naar een oplossing voor die problemen neem dan contact met ons op. We kennen mensen die je graag verder helpen. Dit geldt ook voor het geval je met mensen in je omgeving te maken hebt die alcoholproblemen hebben.